Για να εκδώσετε το Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 πρέπει να επισκεφτείτε την σελίδα eudcc.gov.gr.

Για την έκδοση θα χρειαστείτε:

 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • τον ΑΜΚΑ σας

Αν δεν διαθέτετε κωδικούς TAXISnet για να συνδεθείτε στο gov.gr ή έχετε άλλο πρόβλημα έκδοσης του πιστοποιητικού, μπορείτε να επισκεφθείτε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για να εκδώσετε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19.

Επιλογή ενέργειας:

 • Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 (Εμβολιασμός)
  αν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία του εμβολιασμού
 • Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 (Νόσηση)
  αν έχετε νοσήσει και έχει καταχωριστεί το θετικό αποτέλεσμα
 • Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 (Διαγνωστικός Έλεγχος)
  αν έχετε υποβληθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών σε διαγνωστικό έλεγχο Rapid ή PCR και έχει καταχωριστεί το αρνητικό αποτέλεσμα

Προϋποθέσεις έκδοσης του Ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19

Μπορείτε να εκδώσετε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID – 19 αν είτε έχετε:

 • ολοκληρώσει τη διαδικασία του εμβολιασμού
 • νοσήσει και έχει καταχωριστεί το θετικό αποτέλεσμα του ελέγχου από την Μονάδα Υγείας/ Διαγνωστικό Κέντρο/ Εργαστήριο /Κλιμάκιο στο οποίο έχετε διενεργήσει τον έλεγχο.
 • υποβληθεί  σε  διαγνωστικό έλεγχο Rapid ή PCR και έχει καταχωριστεί το αρνητικό αποτέλεσμα από την Μονάδα Υγείας/ Διαγνωστικό Κέντρο/ Εργαστήριο/ Κλιμάκιο στο οποίο έχετε διενεργήσει τον έλεγχο.

Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχετε Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας που αναγράφει τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο σε ισχύ.

Θα χρειαστείτε:

 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • τον ΑΜΚΑ σας

Κύρια χαρακτηριστικά του πιστοποιητικού:

 • παρέχεται σε ψηφιακή και / ή έντυπη έκδοση
 • είναι ασφαλές και προστατευμένο και περιλαμβάνει κωδικό QR
 • παρέχεται και στα αγγλικά

Το παρόν πιστοποιητικό δεν αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο. Τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τον εμβολιασμό, το διαγνωστικό έλεγχο και την ανάρρωση από COVID-19 συνεχίζουν να εξελίσσονται, λαμβάνοντας επίσης υπόψη νέες παραλλαγές του ιού. Πριν ταξιδέψετε, ελέγξτε τα ισχύοντα μέτρα δημόσιας υγείας και τους σχετικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στον προορισμό σας. Σχετικές πληροφορίες

Αν δεν διαθέτετε κωδικούς TAXISnet για να συνδεθείτε στο gov.gr ή έχετε άλλο πρόβλημα έκδοσης του πιστοποιητικού, μπορείτε να επισκεφθείτε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για να εκδώσετε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19.

Συχνές ερωτήσεις – Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19

1. Πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID – 19;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID – 19 θα ισχύει σε όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ και σε Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν. Θα συμβάλει στη διασφάλιση της άρσης των ισχυόντων περιορισμών με συντονισμένο τρόπο, καθώς θα επιτρέπει στις αρχές κάθε χώρας να επιβεβαιώνουν ότι ο ταξιδιώτης είτε έχει εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού, είτε έχει υποβληθεί πρόσφατα σε τεστ το οποίο ήταν αρνητικό, είτε έχει αναρρώσει από τη νόσο COVID-19.

2. Τι θα βεβαιώνει;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID – 19 αποτελεί την ψηφιακή απόδειξη ότι είτε έχετε:

 • εμβολιαστεί κατά της COVID – 19 με οποιοδήποτε εμβόλιο από εκείνα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από την ΕΕ
 • υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα.
 • αναρρώσει από τη νόσο COVID – 19

3. Σε ποιες περιπτώσεις το εκδίδω;

Μπορείτε να εκδώσετε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID – 19 αν είτε έχετε:

 • ολοκληρώσει τη διαδικασία του εμβολιασμού του, ανάλογα με το είδος του εμβολίου
 • αρνητικό τεστ των τελευταίων 30 ημερών (τελευταίο χρονικά) σε διαγνωστικό έλεγχο (PCR ή rapid test)
 • νοσήσει κατά τους τελευταίους μήνες

Aπαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εισαγωγή του αποτελέσματος Rapid/PCR (θετικό ή αρνητικό ) στο Μητρώο Ασθενών COVID – 19 από την Μονάδα Υγείας /Διαγνωστικό κέντρο /Εργαστήριο/Κλιμάκιο στο οποίο έχετε διενεργήσει τον έλεγχο.

Σημειώστε, ότι κάθε κράτος έχει την ευχέρεια να τροποποιεί τα χρονικά διαστήματα για τα οποία γίνονται αποδεκτά τα παραπάνω αποτελέσματα, για την έκδοση του πιστοποιητικού.

4. Τι μορφή θα έχει, ποιος και πώς θα το εκδίδει;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID – 19 μπορείτε να το εκδώσετε δωρεάν σε ψηφιακή μορφή και να εκτυπώσετε. Φέρει κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή, ενώ το περιεχόμενό του αναγράφεται τόσο στην ελληνική γλώσσα, όσο και στα αγγλικά, ώστε να είναι έγκυρο σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Αρμόδιες για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι οι εθνικές αρχές κάθε χώρας. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, αρχικά το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID – 19 θα εκδίδεται μέσω του gov.gr και σε λίγες ημέρες θα είναι δυνατή η έκδοσή του μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

5. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του πιστοποιητικού;

Το πιστοποιητικό περιέχει κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή για την προστασία του από πλαστογράφηση. Όταν γίνεται έλεγχος στο πιστοποιητικό, σαρώνεται ο κωδικός QR και γίνεται η επαλήθευση της υπογραφής.

Όλοι οι φορείς έκδοσης στην Ε.Ε. (π.χ. νοσοκομεία, κέντρα εξέτασης, υγειονομικές αρχές) διαθέτουν το δικό τους κλειδί ψηφιακής υπογραφής. Όλα αυτά αποθηκεύονται σε ασφαλή βάση δεδομένων στην κάθε χώρα.

6. Πώς θα ελέγχεται η γνησιότητά του;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια πύλη μέσω της οποίας όλες οι υπογραφές των πιστοποιητικών θα μπορούν να επαληθευτούν σε όλη την ΕΕ. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν περνούν μέσω της πύλης, αφού αυτό δεν είναι αναγκαίο για την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής.

7. Πότε τίθεται σε εφαρμογή;

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID – 19 θα τεθεί σε εφαρμογή σε ενωσιακό επίπεδο την 1η Ιουλίου 2021. Η Ελλάδα είναι ήδη έτοιμη και στο μεσοδιάστημα θα μπορεί να εφαρμόζει το πιστοποιητικό σε συνεργασία με όσες ευρωπαϊκές χώρες είναι επίσης έτοιμες.

8. Ποια προσωπικά μου δεδομένα θα περιλαμβάνει;

Θα περιέχει μόνο τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες σας, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο / την εξέταση / την ανάρρωση και έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

9. Έχει ημερομηνία λήξης το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID – 19;

Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού εξαρτάται από επιστημονικά δεδομένα και θα καθορίζεται από τους αρμόδιους για την επαλήθευση σύμφωνα με τους εθνικούς τους κανόνες. Όταν ανακύπτουν νέα επιστημονικά δεδομένα, οι περίοδοι ισχύος του πιστοποιητικού για την εξαίρεση από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημόσιας υγείας θα μπορούν να προσαρμοστούν.

10. Θα πληρώσω για να αποκτήσω το πιστοποιητικό;

Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται δωρεάν.

11. Θα είναι συμβατό το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID – 19 με άλλα συστήματα που αναπτύσσονται σε διεθνές επίπεδο;

Καταβάλλονται προσπάθειες από την ΕΕ για να διασφαλίσει ότι το πιστοποιητικό θα είναι συμβατό με τα συστήματα τρίτων χωρών, εκτός της ΕΕ.

12. Η βεβαίωση εμβολιασμού που έχω ήδη εκδώσει ισχύει;

Η έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 δεν θίγει, ούτε επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την εγκυρότητα άλλων βεβαιώσεων σας όπως εμβολιασμού, υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, η έκδοση των οποίων προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

13. Θα μπορώ να λάβω το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID – 19 κάνοντας self test;

Οι αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες δεν εκτελούνται σε ελεγχόμενες συνθήκες, προς το παρόν, και θεωρούνται λιγότερο αξιόπιστες. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να εκδίδεται από τις υγειονομικές αρχές.

14. Αν έχω Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας που δεν περιλαμβάνει την αναγραφή του επωνύμου και του ονόματος μου με λατινικούς χαρακτήρες, μπορώ να εκδώσω το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID – 19;

Όχι, δεν μπορείτε να εκδώσετε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID – 19 αν δεν έχετε είτε διαβατήριο σε ισχύ, είτε αστυνομικό δελτίο ταυτότητας με την αναγραφή του επωνύμου και του ονόματος σας με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να εκδώσετε τις βεβαιώσεις εμβολιασμού, υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο ή νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 που παρέχονται επίσης από το Gov.gr και η έκδοση των οποίων προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ