Απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη στη Βουλή, σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή ΜέΡΑ 25, Κλέωνα Γρηγοριάδη με θέμα: «Τροπολογία για την ορχήστρα Καμεράτα-Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής».

Πρωτολογία

Κύριε Βουλευτά,

Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 8 του ν. 2273/1994 συστήθηκε ο “ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ”, ο οποίος έχει τον προγραμματισμό και την οργάνωση καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Ορχήστρας “Η ΚΑΜΕΡΑΤΑ-ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ” στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, τον ιδρυτικό νόμο δηλαδή, ο Οργανισμός απολαμβάνει οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας, λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας και δεν υπόκειται σε κρατικό έλεγχο σκοπιμότητας, αλλά μόνο σε έλεγχο νομιμότητας της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων.

Ο “ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” επιχορηγούνταν τακτικώς από το ΥΠ.ΠΟ.Α. μέχρι τις αρχές του 2015, οπότε, με απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, διεκόπη η καταβολή επιχορήγησης. Επιπλέον, η αβελτηρία της περιόδου 2015-2019, επέδρασε ουσιωδώς στη διόγκωση των οικονομικών-διοικητικών και νομικών προβλημάτων του Οργανισμού και επομένως και της Καμεράτα. Αυτή η ολιγωρία κατέστησε δυσχερέστερη την επίλυση των ζητημάτων του Οργανισμού, καθώς εναλλακτικές που υπήρχαν πριν κάποια χρόνια πλέον δεν υφίστανται. Ως εκ τούτου, επεξεργασθήκαμε σχέδιο οριστικής επίλυσης του ζητήματος, με γνώμονα, πρωτίστως, την εύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης, με σκοπό την εξυγίανση του Οργανισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, με το άρθρο 98 του ν. 4812/2021, κυρώθηκε από τη Βουλή η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Συλλόγου “Οι Φίλοι της Μουσικής”, με την οποία αποφασίστηκε η λύση και η εκκαθάριση του Μουσικού και Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ελλάδος και προβλέφθηκε ρητά το στάδιο της εκκαθάρισης, η έλλειψη του οποίου καθιστούσε τη διάλυση του Οργανισμού τυπικά ανέφικτη.

Σκοπός της σύμβασης που κυρώθηκε με την προαναφερθείσα διάταξη είναι η οριστική ρύθμιση μιας εκκρεμότητας ετών, δηλαδή της έλλειψης διοίκησης, που οδήγησε στη διακοπή της λειτουργίας του Μουσικού και Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ελλάδος, από τον Απρίλιο 2015, όταν και παραιτήθηκε το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν έκτοτε, δεν κατέστη εφικτό να οριστεί νέα διοίκηση, λόγω κυρίως των συσσωρευμένων προβλημάτων του Οργανισμού και της δυσκολίας ανευρέσεως προσώπων που θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στη διοίκηση.

Επιπλέον, με το άρθρο 99 του ν. 4812/2021 επιλύεται οριστικά το ζήτημα της απασχόλησης του προσωπικού του Οργανισμού, το οποίο βρισκόταν σε εκκρεμότητα από το 2015. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν αναφερθήκατε στην ρύθμιση του άρθρου 99 του ν. 4812/2021, που λέει ότι η μεταφορά του προσωπικού του ΜΕΟΕ, τόσο των μουσικών όσο και των διοικητικών, γίνεται σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού οργανισμούς αντίστοιχους, δηλαδή σε οργανισμούς Νομικά Πρόσωπα Ιδωτικού Δικαίου. Αυτό νομίζω ότι λύνει τα βιοποριστικά τους προβλήματα, από εδώ και πέρα τουλάχιστον.

Η διάταξη καταλαμβάνει το σύνολο του προσωπικού του Μουσικού και Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ελλάδος που είναι 16 άτομα αρχής γενομένης την 1η Ιανουαρίου 2014, δηλαδή σε χρόνο προγενέστερο της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας του Οργανισμού. Από τους 16 εργαζόμενους, 10 είναι μουσικοί και 6 διοικητικοί. Επαναλαμβάνω, αυτοί μεταφέρονται σε άλλα Νομικά Πρόσωπα. Επίσης, σας ενημερώνω ότι δεν έχουν ασκήσει όλοι ένδικα μέσα και φυσικά δεν έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στα χέρια τους δικαστικές αποφάσεις καταβολής δεδουλευμένων.

Σε ό,τι αφορά στην καταβολή των δεδουλευμένων και των ασφαλιστικών εισφορών, σε εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν, σας ενημερώνω ότι η υποχρέωση βαρύνει τον ΜΕΟΕ, όχι το ΥΠ.ΠΟ.Α. Στις σχετικές αυτές δίκες ο ΜΕΟΕ δεν παραστάθηκε καθόλου, ούτε ζήτησε τη συνδρομή του ΥΠ.ΠΟ.Α., οπότε δικάστηκε ερήμην.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα της καταβολής των δεδουλευμένων και των ασφαλιστικών εισφορών δυνάμει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων σε όσους εργαζόμενους έχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις θα τακτοποιηθεί στο πλαίσιο της εκκαθάρισης του φορέα με βάση τους κανόνες που θα κληθεί να εφαρμόσει ο εκκαθαριστής.

Για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημά σας, σας ενημερώνω ότι το γεγονός πως ο ΜΕΟΕ είχε παύσει να λειτουργεί από το 2015, σημαίνει πρακτικά ότι δεν είχε διοίκηση, είχε τα γραφεία του κλειστά, δεν εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις του και δεν είχε οποιασδήποτε μορφής έσοδα. Επιπλέον, η μισθοδοσία του προσωπικού που δεν είχε απολυθεί είχε και αυτή διακοπεί. Ορισμένοι από τους μουσικούς της ΚΑΜΕΡΑΤΑ συνέχισαν την καλλιτεχνική – και μόνον – δραστηριότητά τους, συμμετέχοντας σε συναυλίες με διάφορα σχήματα με την άδεια του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής, χωρίς, όμως, οποιαδήποτε εμπλοκή ή συνδρομή του ΜΕΟΕ.

Υπό τη μορφή αυτή, οι μουσικοί της Καμεράτα συμμετείχαν και στις εκδηλώσεις του προγράμματος “Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός”. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί εμπλέκονται ο Οργανισμός, η Καμεράτα και το Δημόσιο.

Ολοκληρώνοντας, επισημαίνω ότι με την λύση που προκρίθηκε όχι μόνον αντιμετωπίζεται ένα πρόβλημα ετών, αλλά ικανοποιείται και το αίτημα για την κάλυψη των αναγκών απασχόλησης των εργαζομένων του ΜΕΟΕ, ως συνέχεια της λύσης του φορέα και της θέσης του στο καθεστώς της εκκαθάρισης. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι το ΥΠ.ΠΟ.Α. παρενέβη δραστικά με αποκλειστικό στόχο την επίλυση των ζητημάτων του Οργανισμού και την αποκατάσταση των εργαζομένων, οι οποίοι αποκαθίστανται.

Στη Δευτερολογία της η Λίνα Μενδώνη είπε τα εξής:

Κύριε Βουλευτά,

Από τη μια, λέτε ότι οι εργαζόμενοι λιμοκτονούν, ενοχλείστε όμως που τακτοποιούνται σε άλλα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Προφανώς δεν έχετε αντιληφθεί ότι η Καμεράτα υπήρξε μια πολύ σημαντική ορχήστρα. Το είπα κι εγώ άλλωστε κάποια στιγμή ότι είναι ένα brand το οποίο μετά την εκκαθάριση, θα το ενεργοποιήσουμε ξανά. Αλλά η εκκαθάριση πρέπει να γίνει. Δεν έχετε πιθανότατα αντιληφθεί ότι το Υπουργείο Πολιτισμού ως Υπουργείο δεν αυθαιρετεί. Είναι υποχρεωμένο να υπακούει στους νόμους του κράτους, είναι υποχρεώμενο να λαμβάνει υπόψη του όλα τα δημοσιονομικά δεδομένα και κυρίως δεν μπορεί να αυθαιρετεί πληρώνοντας ή μη πληρώνοντας εργαζόμενους. Είναι υποχρεωμένο ως Υπουργείο Πολιτισμού να ακολουθεί κανόνες. Η Καμεράτα λοιπόν, γι’ αυτό αναφέρθηκα στον ιδρυτικό νόμο, είναι άμεσα εξαρτημένη και συνδεδεμένη με το Μουσικό και Εκπαιδευτικό Οργανισμό Ελλάδας και όχι απευθείας με το δημόσιο. Αυτό δημιουργεί υποχρεώσεις του Οργανισμού, της Καμεράτα, του δημοσίου. Ο καθένας το ρόλο του.

Ακριβώς, λοιπόν, επειδή για εμάς από τον Αύγουστο του ’19 η επίλυση του θέματος της Καμεράτα ήταν προτεραιότητα, γι’ αυτό καταλήξαμε στην τροπολογία την οποία προτείναμε και η οποία ψηφίστηκε. Σας βεβαιώ ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά εάν αναλογιστεί κανείς τη ζοφερή κατάσταση που επικρατούσε εντός του φορέα που περιγράφεται χαρακτηριστικά στο πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 30.04.2015. Είναι δημόσια έγγραφα, τα οποία μπορείτε να πάρετε και να διαβάσετε. Δεν ήταν τότε ιδιαίτερα τιμητική η κατάσταση ούτε τόσο όμορφη η εικόνα και η ατμόσφαιρα. Γι’ αυτό άλλωστε οδηγήθηκαν όλοι σε παραίτηση. Ειδικότερα, κατά το χρόνο εκείνο, βρισκόταν σε εκκρεμότητα η καταβολή στο ΜΕΟΕ της δεύτερης δόσης της τακτικής επιχορήγησης του ΥΠΠΟΑ, καθώς και η καταβολή οφειλόμενων ποσών από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, προερχόμενων από τη συμμετοχή της Καμεράτα σε εκδηλώσεις. Κατά συνέπεια, το ταμείο του Οργανισμού δεν διέθετε ταμειακά διαθέσιμα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η κάλυψη του μηνιαίου κόστους μισθοδοσίας, των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων του φορέα, και των οφειλών προς προμηθευτές και εκτάκτους μουσικούς.

Η κατάσταση αυτή διαμορφώθηκε παρά τις προσπάθειες του τότε Δ.Σ. να αποτραπεί η παύση της λειτουργίας του ΜΕΟΕ.  Ήταν μία περίοδος που η ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α και τότε Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, ενώ ήταν πλήρως ενημερωμένη για τα προβλήματα, δεν δέχτηκε ποτέ να συναντηθεί με το Δ.Σ. προκειμένου να βρεθεί μία αποδεκτή λύση.

Η έλλειψη ανταπόκρισης από πλευράς ΥΠ.ΠΟ.Α. διόγκωσε τα προβλήματα που τελικά οδήγησαν στην παραίτηση σύσσωμου του Δ.Σ. τον Απρίλιο του ’15.

Στις αρχές Αυγούστου του 2019 εξετάσθηκε το ενδεχόμενο διορισμού νέων μελών στο Δ.Σ. προκειμένου να γίνει ακόμα μία προσπάθεια για την επίλυση των ζητημάτων του φορέα. Για το λόγο αυτό, ζητήσαμε με έγγραφό μου από το Σύλλογο «Οι φίλοι της Μουσικής» να υποδείξουν συμβούλους. Ουδείς όμως από τους συμβούλους δέχτηκε να μπει στο Δ.Σ. ούτε κανένα άλλο μέλος, ακριβώς διότι υπήρχε μια έκρυθμη κατάσταση στον Οργανισμό.

Κατόπιν αυτού, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο πέρα από αυτό που κάναμε.

Με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 98 και 99 του ν. 4812/2021 επιλύεται οριστικά το θέμα της εξυγίανσης του ΜΕΟΕ, δια της λύσεως και εκκαθάρισής του και, κυρίως, το ζήτημα της αποκατάστασης όχι μόνο των οκτώ μουσικών, αλλά και των 16 εργαζομένων, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε άλλα Ν.Π.Ι.Δ.

Επιπλέον, επανέρχομαι και σας λέω ότι οι δικαστικές αποφάσεις αφορούν εν πρώτοις στο Μουσικό και Εκπαιδευτικό Οργανισμό. Από εκεί και πέρα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η διοίκηση σε τελεσίδικες υπουργικές αποφάσεις είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται.

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ